Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną  przez firmę Idea Best Marek Kucia z siedzibą w Warszawie, ul. Kazury 22, 02-795 Warszawa, NIP 951-120-08-16, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa

Niniejszy regulamin posiada również zapisy dotyczące polityki prywatności związane z ochroną danych osobowych

 

 

Definicje stosowane w regulaminie

 

Serwis – witryna internetowa www.szablony.in której właścicielem jest firma Idea Best Marek Kucia, 02-795 Warszawa, Kazury 22/44

Zamawiający – osoba fizyczna lub firma składająca zamówienie na fotoksiążkę, fotoalbum lub księgę gości.

Zamówienie – wykonanie fotoksiążki lub fotoalbumu wraz z jej projektem oraz wykonanie księgi gości

Projekt poglądowy – posiada zmniejszoną rozdzielczość i służy jego ocenie oraz naniesieniu zmian zgodnych z życzeniem Zamawiającego

 

 

Zobowiązania Serwisu

 

Ceny podane w serwisie szablony.in są cenami brutto z zawierają podatek VAT

Projekt wykonywany jest przez Serwis w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wliczając w to czasu związanego z wykonaniem poprawek zgodnie z życzeniem Zamawiającego. Serwis zastrzega sobie prawo do wykonania projektu w krótszym terminie np. 1,2 dni.

Wstępny projekt poglądowy fotoksiążki lub fotoalbumu przesyłany jest drogą elektroniczną na adres e-mailowy Zamawiającego

Serwis zobowiązuje się do dwukrotnego wykonania zmian w projekcie zgłoszonych przez Zamawiającego w fazie jego projektowania

Serwis nie będzie przetwarzał danych osobowych Zamawiających i nie będzie ich nękał wiadomościami o charakterze handlowym i marketingowych. Serwis rejestruje dane osobowe Zamawiających wyłącznie w zakresie obsługi złożonego zamówienia. Ponadto serwis nie prowadzi bazy danych i ewidencji Zamawiających. Nie ma też opcji logowania i rejestrowania się w serwisie.

Na zamówioną usługę wystawiana jest faktura imienna lub faktura VAT

Przekazane zdjęcia nie są udostępniane osobom trzecim. Serwis nie odpowiada za ich transfer drogą elektroniczną lub przesyłania w innej formie.

Serwis dołoży wszelkich starań aby ceny prezentowane w witrynie były aktualne i obowiązujące

 

 

Ograniczenia w realizacji zamówienia

 

Serwis ma prawo odmówić realizacji zamówienia jeżeli przekazane zdjęcia mają charakter pornograficzny, rasistowski, obrazy uczuć religijnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji w której Serwis nie jest w stanie zrealizować zamówienia zastrzega sobie prawo jego anulowania o czym niezwłocznie powiadomi zamawiającego i zwrócić mu pobraną zapłatę.

Usługa wykonywana jest wyłącznie na terenie Polski

 

 

Obsługa zamówienia

 

Złożenie zamówienia ma charakter jednorazowej umowy pomiędzy zamawiającym a serwisem i na warunkach regulaminu w dniu składania zamówienia. W celu złożenia zamówienie nie ma rejestracji w serwisie.

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia.

Płatność za realizację zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu bankowego na konto Alior Bank numer konta 93 2490 0005 0000 4500 8498 3508

Gotowa fotoksiążka, fotoalbum lub księga gości przesyłana jest do zamawiającego przesyłką Poczty Polskiej lub przesyłką kurierska

Zamówione produkty dostarczane są przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia po stronie firm realizujących dostawę. W przypadku braku spodziewanej przesyłki zamawiający proszony jest do powiadomienia Serwisu o tym zdarzeniu.

Usługa wykonywana jest wyłącznie na terenie Polski

 

 

Zobowiązania i zapisy dotyczące Zamawiającego

 

Z serwisu mogą korzystać osoby prywatne, jak i firmy.

Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien upewnić się:

  • czy zamierza zamówić fotoksiążkę wraz z projektem
  • czy przekazywane zdjęcia są wystarczającej jakości
  • czy posiada odpowiednią ilość zdjęć
  • czy oferowane rodzaje okładek i formaty spełniają jego oczekiwania
  • czy posiada połączenie internetowe umożliwiające złożenie zamówienia za pośrednictwem internetu

Zamawiający przekazując zdjęcia do zaprojektowania i wykonania fotoksiążki poświadcza, że posiada do nich prawa autorskie.

Użytkownik składając zamówienie poświadcza, że przekazane dane osobowe i kontaktowe są prawdziwe i dotyczą jego osoby.

Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówionego produktu o ile nie rozpoczęła się jego realizacja. W takim przypadku Serwis dokonana zwrotu pobranych od zamawiającego należności. Ponieważ oferowane produkty mają charakter indywidualny i wykonywane są ze zdjęć zamawiającego to po rozpoczęciu cyklu projektowania lub produkcji nie ma już możliwości rezygnacji.

Serwis ma prawo udostępnić dane osobowe zamawiającego instytucjom kontrolnym.

 

 

Reklamacje

 

Reklamacje można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówionego produktu/produktów.

Serwis nie odpowiada za nie zadawalającą jakość fotoksiążek lub fotoalbumów jeżeli wynika ona z niskiej jakości przekazanych zdjęć w formie plików cyfrowych.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie. Jeżeli przesyłka posiada cechy uszkodzona to w momencie jej przyjmowania należy ten fakt zgłosić pisemnie pracownikowi dostarczającemu przesyłkę.

Serwis nie odpowiada za straty czy uszkodzenia plików na komputerze zamawiającego lub w trakcie ich transferu w sieci.

 

 

Zapisy końcowe

 

Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Wprowadzane zmiany obowiązują dopiero od momentu opublikowania zmienionego regulaminu w witrynie www.szablony.in. Dotyczyć on będzie dopiero kolejne osób po jego publikacji, które składają zamówienie i zatwierdzają regulamin przy składaniu zamówienia.